Komunikace a výpočetní technika

Komunikovat znamená vzájemně sdílet informace. Chceme být informováni rychle, spolehlivě, bezpečně, kdekoliv, kdykoliv. Bez připojení k internetu si dnes neumíme představit svůj firemní i osobní život. Telefonujeme prostřednictvím IP telefonie, zcela běžnými nástroji komunikace se v dnešním světě staly webové stránky...
Více informací

Varovné a informační systémy

Velká voda, požáry, nehody na straně jedné, události v životě města či obce, společenské či sportovní akce na straně druhé. Život přináší mnohé a rychlý přenos informací je jedním z klíčových požadavků dneška. Moderní variantu "hlásné trouby" představují v dnešních městech a obcích bezdrátové rozhlasy...
Více informací

Technologie budov a areálů

Každá budova je jako živý organismus. Má svoji kostru, svůj cévní systém – elektrorozvody, nervový systém – datové sítě, bezpečnostní a ochranné prvky – zabezpečovací a protipožární systémy nebo evakuační rozhlas, i své oči - kamery. Nervový systém budovy lze připojit k vnějšímu světu prostřednictvím internetu...
Více informací

Revitalizace obecního rozhlasu

Zmodernizovat obecní rozhlas nemusí být vždy nákladná záležitost. Pokud máte v obci drátový (100V) rozhlas nebo starší bezdrátový rozhlas, lze za výhodných podmínek obnovit jeho funkčnost tam, kde je to možné, nahradit nefunkční části moderním systémem a rozšířit funkcionalitu.

Více informací

SW ovládání 100V ústředny

Máte v obci funkční systém drátového (100V) obecního rozhlasu? Chybí vám prostředky na pořízení nového? S řešením KOMFORT 100V-H získáte výhody ovládání ústředny přes počítač při zachování stávajícího systému obecního rozhlasu. Navíc za zlomek ceny nového obecního rozhlasu.

Více informací

Kamerové a dohlížecí systémy

Kamerové a dohlížecí systémy jsou dnes běžnou součástí prevence kriminality ve městech a obcích. Napomáhají ke zvyšování bezpečnosti občanů, k ochraně jejich majetku a zdraví. Naše nabídka zahrnuje systémové řešení kamerového systému: kamerový bod, přenosová trasa a vyhodnocovací pracoviště.

Více informací

Analýza a monitorování sítí

Spolehlivá a dobře zabezpečená počítačová síť je klíčem pro úspěšné fungování každé organizace. Nejúčinnějším krokem pro předcházení těmto problémům je efektivní monitorování sítě. Řešení na bázi flow monitoringu představuje kompletní řešení pro monitorování síťového provozu v reálném čase.

Více informací

Správa a servis IT

Komplexní péče o výpočetní techniku – servery a pracovní stanice včetně operačních systémů a kancelářských aplikací, periferie, bezpečnost, počítačovou síť a komunikace. Nedílnou součástí péče je také upgrade techniky, poradenství a dodávky spotřebního materiálu.

Více informací

Internetový marketing

Provedeme analýzu vašich webových stránek z pohledu optimalizace pro vyhledávače, navrhneme a budeme pro vás spravovat reklamní PPC kampaň, pomůžeme vám najít a realizovat nejvhodnější marketingové využití Facebooku i dalších sociálních sítí pro vaši firmu nebo projekt a mnoho dalšího.

Více informací