Objevte skryté rezervy v úsporách energií a vody

01.09.2015

Zajímají vás úspory ve spotřebě energií a vody? Seznamte se s Centrálním Energetickým Managementem (CEM), systémem pro monitorování spotřeby elektřiny, plynu a vody. Systém umožňuje on-line sledování skutečné spotřeby energií a vody, průběžné vyhodnocování finančních nákladů na dodávky energií a vody a okamžité reakce na havárie vody, úniky plynu, poruchy systému vytápění či chlazení, nebo výpadky elektřiny.
Více informací