Aktivní bezpečnost sítě

Analýza datové sítě

Výstupem služby Analýza datové sítě je podrobná zpráva o stavu analyzované sítě z provozního a bezpečnostního hlediska. Cílem analýzy je zajištění ochrany investic do síťové infrastruktury, odhalení provozních a bezpečnostních problémů a doporučení postupů pro zajištění bezchybného fungování sítě. Služba je založena na monitorování sítě na bázi datových toků a behaviorální analýze, což umožňuje odhalit anomálie a bezpečnostní rizika, navrhnout optimální rozložení síťových kapacit, určit kritická místa sítě, detekovat vnitřní i vnější útoky a určit, které služby a kteří uživatelé nejvíce síť vytěžují.

Služba Analýza datové sítě spočívá v nasazení síťové sondy u zákazníka pro sběr statistik o provozu v síti a systému Flowmon ADS pro analýzu provozu v síti, odhalování nežádoucích stavů, provozních problémů a anomálií. Služba využívá NetFlow data generovaná síťovou sondou nebo hardwarovým prvkem sítě zákazníka. Podrobná zpráva o stavu analyzované sítě shrnující: strukturu provozu a jeho rozložení v čase, anomálie a bezpečnostní rizika a závěrečná doporučení.

Popis služby

 • Profesionální služba měření síťového provozu.

 • Zaměřeno na bezpečnost a konfigurační problémy.

 • Zahrnuje analýzu výkonnosti a síťových kapacit.

 • Použití nejmodernějších metod a nástrojů.

 • Analýza prováděna za využití Flowmon sond.

 • Výstupem služby je dokument s detailní analýzou.

 • Součástí služby je zápůjčka zařízení pro vyzkoušení.

 • Přináší kompletní pohled na síťový provoz a jeho strukturu, což jsou kritické informace pro každého správce sítě, ředitele nebo manažera IT.

Hlavní přínosy

 • Získání detailního přehledu o struktuře provozu v datové síti a tzv. top uživatelích.

 • Získání podkladů pro optimalizaci sítě a úsporu nákladů.

 • Kontrola dodržování bezpečnostních směrnic a předpisů.

 • Odhalení špatných konfigurací sítě a síťových zařízení.

 • Odhalení útoků a nežádoucích aplikací.

 • Odhalení infikovaných zařízení v síti.

 • Odhalení používání nežádoucího software.

 • Validace funkčnosti stávajících systémů pro řešení bezpečnosti sítě.

 • Možnost zaměřit analýzu na konkrétní problémy v síti.