Aktivní bezpečnost sítě

Monitoring sítě a log management

Monitoring počítačové sítě lze rozdělit podle několika oblastí a kritérií. Monitoring základní síťové infrastruktury z hlediska dostupnosti, L2 monitoring poskytující informace typu, které konkrétní zařízení a kde se nachází v síti, flow monitoring v reálném čase poskytující detailní statistiky o síťovém provozu a aplikační monitoring, řešení, které monitoruje aplikace z pohledu jejich uživatelů. Jako určitá nadstavba monitoringu pak fungují další nástroje jako DDI (správa DNS, DHCP, IPAM), NAC (řízení přístupu do sítě) nebo NBA (Network Behavior Analysis). Nedílnou součástí „dohledu“ nad sítí je i log management a analýza jeho výstupů v rámci SIEM (Security Information and Event Management), technologie, umožňující v reálném čase provádět analýzu bezpečnostních alertů, které generují síťová zařízení a aplikace.

Chcete se na něco zeptat? Potřebujete s něčím poradit?

Proč zvolit Mopos Communications?

Dlouholeté zkušenosti

Více než 30 let na českém trhu v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a systémů pro města a obce.

Kvalita na prvním místě

Kvalitní firemní zázemí tvořené specialisty s mnohaletou praxí a vyškolenými techniky.

Přidaná hodnota

Ucelená nabídka produktů a služeb. Profylaktické, servisní a revizní činnosti jako nedílná součást nabídky služeb.