Rozvoj elektronického podnikání

Společnost Mopos Communications, a. s. zrealizovala za pomoci Evropského sociálního fondu a Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů projekt s názvem: Vytvoření podmínek pro přechod na elektronické účetnictví a využívání elektronických služeb veřejné správy, zvýšení konkurenceschopnosti při podnikání. Doba trvání projektu byla 18 měsíců (od 1.7.2006 do 31.12.2007).

Během trvání projektu bylo mimo jiné zrealizováno 24 školení pro pracovnice ekonomického úseku a 24 školení pro pracovníky obchodního úseku. Školení pokrývala celou škálu potřeb uvedených pracovníků v oblasti informačních technologií, v oblasti firemních informačních systémů a v oblasti produktů a služeb, které jsou v nabídce společnosti Mopos Communications, a.s.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Základním programem pro realizaci podpory z ESF v oblasti lidských zdrojů v ČR na období 2004 – 2006 je Operační program Rozvoje lidských zdrojů (OP RLZ). Globálním cílem OP RLZ je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.

Jaké jsou klíčové priority programu?

  • Aktivní politika zaměstnanosti – Zajištění rychlého začlenění nezaměstnaných na trh práce a předcházení nezaměstnanosti.
  • Sociální integrace a rovnost příležitostí – Pomoc skupinám ohroženým sociálním vyloučením a prosazování rovných příležitostí na trhu práce.
  • Rozvoj celoživotního učení – Rozvoj kapacity vzdělávacích institucí, zlepšení obsahu a kvality vzdělávání.
  • Adaptabilita a podnikání – Podpora všeobecného a specifického odborného vzdělávání. Podpora rozvoje perspektivních oborů a posílení konkurenceschopnosti.

Více informací o Operačním programu Rozvoj lidských zdrojů a Evropském sociálním fondu je možno nalézt na internetových stránkách: www.esfcr.cz.

 

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaký dotaz, připomínku nebo potřebujete poradit, neváhejte nás oslovit.

Pokračovat

Aktivní bezpečnost sítě

Představujeme koncept, který pokrývá veškeré potřeby rozsáhlejších organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu […]

Více

Moderní tvář veřejného osvětlení

Městům a obcím nabízíme dodávky nebo rekonstrukci osvětlení místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Vše od návrhové studie až po […]

Více

Revitalizace obecního rozhlasu

Zmodernizovat obecní rozhlas nemusí být vždy nákladná záležitost. Pokud máte v obci drátový (100V) obecní rozhlas nebo starší bezdrátový rozhlas […]

Více

Objevte skryté rezervy v úsporách energií a vody

Zajímají vás úspory ve spotřebě energií a vody? Seznamte se s Centrálním Energetickým Managementem (CEM), systémem pro monitorování spotřeby elektřiny, […]

Více