AddNet

Systém AddNet je unikátní DDI/NAC nástroj pro řádové zvýšení efektivity správy IP adresního prostoru a řízení bezpečnosti přístupu v rozsáhlých sítích. Integruje systémy správy IP adresního prostoru, síťové služby (DHCP, DNS), L2 monitoring, řízení přístupu do sítě (NAC) a pokročilou komunikaci s aktivními prvky sítě.

  • DDI – integrovaná správa IP adresního prostoru a základních síťových služeb
  • NAC – řízení přístupu do sítě
  • BYOD a mobilní zařízení – automatizovaná správa BYOD zařízení

AddNet přináší zásadní časovou úsporu při IP adresní správě sítí a zároveň výrazně zvyšuje bezpečnost díky schopnosti řídit přístupy do sítě. Unikátní provázání jednotlivých modulů umožňuje AddNetu efektivně řešit rovněž krizové plánování nebo integraci nových sítí do stávající infrastruktury. Systém plně využívá výhod pokročilých technologií, jako jsou SGP – Secure Grid Platform nebo SDP – Secure Delivery Protocol, které mu umožňují pracovat v plně redundantním módu (N+1 Active – Active). Díky tomu AddNet poskytuje maximální výkon a vysoce nadstandardní míru provozní spolehlivosti.

Integrovaný L2 monitor upozorní na nové/neznámé zařízení v síti, jednoznačně určí místo jeho v síti a případně rovněž jeho fyzickou lokalitu. Správce může následně na jedné obrazovce vybrat všechny potřebné informace, které mu AddNet nabízí a ty doplnit o potřebné unikátní informace. Na jedné obrazovce tak zadá nebo vybere a následně potvrdí informace o adresním plánování, vybrané síti, doby platnosti, začlenění do kritické infrastruktury, specifických DHCP voleb, DNS jménu apod. Po potvrzení záznamu dojde k okamžité distribuci informaci do celé AddNet infrastruktury a updatu všech klíčových subsystémů AddNetu.

download-file-red
AddNet – datasheet (PDF; 236 kB)
 

Hlavní přínosy

  • Radikální zvýšení efektivity síťové správy
  • Díky sofistikované integraci jednotlivých modulů poskytuje významnou časovou úsporu při správě sítí (více než 90%)
  • Výrazně zvyšuje provozní spolehlivosti základních síťových služeb (DHCP, DNS a Radius)
  • Velice jednoduchým a udržitelným způsobem zavádí pokročilý systém řízení přístupů do sítě 802.1x MAC autentizaci a autorizaci (zařazení zařízení do VLAN), fyzickou lokalizaci zařízení na síti v čase a jednoznačnou identifikaci uživatelů BYOD a mobilních zařízení.

Mopos Communications, a.s. je autorizovaným partnerem pro prodej a implementaci technologií a služeb společnosti Novicom, především řešení AddNet, systému pro IP správu rozsáhlých sítí.
 

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaký dotaz, připomínku nebo potřebujete poradit, neváhejte nás oslovit.

Pokračovat

Aktivní bezpečnost sítě

Představujeme koncept, který pokrývá veškeré potřeby rozsáhlejších organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu […]

Více

Moderní tvář veřejného osvětlení

Městům a obcím nabízíme dodávky nebo rekonstrukci osvětlení místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Vše od návrhové studie až po […]

Více

Revitalizace obecního rozhlasu

Zmodernizovat obecní rozhlas nemusí být vždy nákladná záležitost. Pokud máte v obci drátový (100V) obecní rozhlas nebo starší bezdrátový rozhlas […]

Více

Objevte skryté rezervy v úsporách energií a vody

Zajímají vás úspory ve spotřebě energií a vody? Seznamte se s Centrálním Energetickým Managementem (CEM), systémem pro monitorování spotřeby elektřiny, […]

Více