Analýza kybernetické bezpečnosti

Výrazný nárůst používání informačních technologií v současném světě vede na jedné straně k vytvoření informační společnosti, urychlení komunikace a velkému rozvoji služeb a tím celé společnosti. Závislost společnosti a jejího fungování na informačních technologiích rapidně narůstá, a to ve všech oblastech (nejedná se pouze o služby informační společnosti jako je internetový obchod, ale i o fungování informačních systémů, na jejichž správné funkci je závislá celá řada základních služeb jako například řízení dopravy, přenos energií, výkon veřejné moci apod.). Se vzrůstající závislostí společnosti na informačních technologiích pak ale na straně druhé vzrůstá i riziko zneužívání těchto technologií nebo útoky na tyto technologie, které mají rozsáhlé dopady do činnosti subjektů, které s nimi pracují, a potencionálně mohou vést ke značným škodám.

Protože problematika kybernetické bezpečnosti je s ohledem na okruh dotčených odborností značně rozsáhlá, připravili jsme pro vás službu, která vám usnadní orientaci v tom, jakým způsobem se tato věc dotýká právě vaší organizace a nakolik je vaše organizace připravena vypořádat se s touto oblastí. Službu jsme připravili ve spolupráci s předními odborníky na oblast kybernetické bezpečnosti, se kterými rovněž spolupracujeme na přípravě a prosazování konceptu Aktivní bezpečnosti sítě.
 

Ověření organizačních opatření

 • Identifikace existujícího systému řízení bezpečnosti informací organizace
 • Identifikace způsobu řízení rizik organizace
 • Identifikace bezpečnostní politiky organizace a její aplikace
 • Identifikace úrovně organizační bezpečnosti organizace a její aplikace
 • Identifikace aplikované úrovně bezpečnostních požadavků na dodavatele
 • Identifikace existujícího systému řízení informačních aktiv organizace
 • Identifikace aplikovaných zásad bezpečnosti lidských zdrojů organizace
 • Identifikace aplikovaných zásad řízení provozu a komunikací organizace
 • Identifikace aplikovaných zásad řízení přístupu a bezpečného chování uživatelů
 • Identifikace aplikovaných zásad řízení akvizic, vývoje a údržby
 • Identifikace aplikovaných zásad zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů
 • Identifikace aplikovaných zásad řízení kontinuity činností
 • Identifikace aplikovaných zásad kontroly a auditu

Ověření technických opatření

 • Identifikace aplikované úrovně fyzické bezpečnosti
 • Identifikace aplikovaných nástrojů pro ochranu integrity komunikačních sítí
 • Identifikace aplikovaných nástrojů pro ověřování identit uživatelů
 • Identifikace aplikovaných nástrojů pro řízení přístupových oprávnění
 • Identifikace aplikovaných nástrojů pro ochranu před škodlivým kódem
 • Identifikace aplikovaných nástrojů pro zaznamenávání činností
 • Identifikace aplikovaných nástrojů pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
 • Identifikace aplikovaných nástrojů pro sběr a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí
 • Aplikační bezpečnost
 • Identifikace aplikovaných kryptografických prostředků
 • Identifikace aplikovaných nástrojů pro zajištění vysoké úrovně dostupnosti
 • Identifikace aplikovaných postupů a nástrojů pro zajištění bezpečnosti průmyslových a řídících systémů

Výhody

 • Služba poskytovatele s odborným zázemím
 • Výstupy ve struktuře a rozsahu porovnatelné s požadavky zákona
 • Ověřitelnost
 • Pevná cena
 • Čas

Výstupem této činnosti je souhrnná analýza, popisující rozsah toho, jaké má vaše organizace předpoklady i slabiny v připravenosti řešení a nástrojů kybernetické bezpečnosti. Zde jsme schopni identifikovat případné hlavní nedostatky vaší připravenosti i způsoby a varianty postupů, jak se s nimi lze vypořádat. Předpokládaná doba realizace, při plné součinnosti objednatele je 2-5 pracovních dnů.

download-file-red
Analýza kybernetické bezpečnosti (PDF; 217 kB)
 

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaký dotaz, připomínku nebo potřebujete poradit, neváhejte nás oslovit.

Pokračovat

Aktivní bezpečnost sítě

Představujeme koncept, který pokrývá veškeré potřeby rozsáhlejších organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu […]

Více

Moderní tvář veřejného osvětlení

Městům a obcím nabízíme dodávky nebo rekonstrukci osvětlení místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Vše od návrhové studie až po […]

Více

Revitalizace obecního rozhlasu

Zmodernizovat obecní rozhlas nemusí být vždy nákladná záležitost. Pokud máte v obci drátový (100V) obecní rozhlas nebo starší bezdrátový rozhlas […]

Více

Objevte skryté rezervy v úsporách energií a vody

Zajímají vás úspory ve spotřebě energií a vody? Seznamte se s Centrálním Energetickým Managementem (CEM), systémem pro monitorování spotřeby elektřiny, […]

Více