Projekty Data Retention

Pojem Data Retention označuje ukládání provozních a lokalizačních údajů u poskytovatelů telekomunikačních služeb, převážně pro účely vyšetřování trestné činnosti. Ukládají se plošně informace o uskutečněné komunikaci, ovšem bez znalosti jejího obsahu. Data uchovávají poskytovatelé (telekomunikační společnosti, ISP) a se souhlasem soudu si je mohou vyžádat orgány činné v trestním řízení, Policie ČR, ČNB, BIS a Vojenské zpravodajství.

Požadavky na sběr provozních a lokalizačních údajů (Data Retention) poskytovatelů připojení k Internetu (ISP) vycházely ze směrnice EU 2006/24/EC. Tato směrnice byla reflektována ve většině členských států do místní legislativy, přičemž v ČR se jedná o zákon o elektronických komunikacích 127/2005 Sb. a aktuální prováděcí vyhlášku. Rozhodnutím Ústavního soudu ČR byla povinnost sběru provozních a lokalizačních údajů dne 12.4.2011 zrušena. Avšak 18.7.2012 byla přijata novela 273/2012 Sb. s účinností od 1.10.2012, která tuto povinnost znovu zavádí. V současné době mají tedy všichni poskytovatelé připojení k Internetu (ISP) v ČR povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje.

Data Retention systém je škálovatelné řešení a nabízí flexibilní architekturu zahrnující inteligentní sondy pro export údajů a kolektory pro uložení a prezentaci dat. Sondy monitorují síťový provoz a požadované údaje exportují prostřednictvím technologie NetFlow k uložení na kolektor, který slouží pro centrální ukládání dat z libovolného počtu sond. Na základě žádosti pak kolektor poskytuje údaje v podobě a formátu vyžadovaném legislativou. Systém nabízený společností Mopos Communications, a.s. odpovídá aktuální platné legislativě, přičemž naplňuje § 2 odst. 3 písm. a) a f) aktuální prováděcí vyhlášky 357/2012 Sb.
 


 
Koncept, který pokrývá veškeré potřeby rozsáhlejších organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu základních provozních služeb, a v neposlední řadě bezpečnosti sítě a řízení přístupu do sítí naleznete v sekci Aktivní bezpečnost sítě.

Poskytovatelům telekomunikačních služeb nabízíme komplexní řešení Flowmon – zajišťující monitoring síťové infrastruktury založený na principu sledování datových toků na síti (standard NetFlow/IPFIX).
download-file-red
Řešení Flowmon pro ISP (PDF; 246 kB)

 

Mopos Communications, a.s. je certifikovaným partnerem pro implementaci řešení Flowmon, technologie pro efektivní monitorování síťového provozu v reálném čase.
 

Mopos Communications, a.s. je partnerem pro implementaci řešení AddNet a MoNet, systémů pro IP správu rozsáhlých sítí a centrální monitoring rozsáhlých organizací.
 

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaký dotaz, připomínku nebo potřebujete poradit, neváhejte nás oslovit.

Pokračovat

Aktivní bezpečnost sítě

Představujeme koncept, který pokrývá veškeré potřeby rozsáhlejších organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu […]

Více

Moderní tvář veřejného osvětlení

Městům a obcím nabízíme dodávky nebo rekonstrukci osvětlení místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Vše od návrhové studie až po […]

Více

Revitalizace obecního rozhlasu

Zmodernizovat obecní rozhlas nemusí být vždy nákladná záležitost. Pokud máte v obci drátový (100V) obecní rozhlas nebo starší bezdrátový rozhlas […]

Více

Objevte skryté rezervy v úsporách energií a vody

Zajímají vás úspory ve spotřebě energií a vody? Seznamte se s Centrálním Energetickým Managementem (CEM), systémem pro monitorování spotřeby elektřiny, […]

Více