Správa a servis IT

Správa a servis ITNabízíme komplexní péči o výpočetní techniku – servery a pracovní stanice včetně operačních systémů a kancelářských aplikací, periferie, bezpečnost, počítačovou síť a komunikace zákazníka. Cílem je snížení nákladů na provoz IT a ztrát způsobených nesprávnou funkcí výpočetní a komunikační techniky. Hlavním prostředkem k dosažení cíle je optimalizace provozu zajištěná preventivní péčí, předcházením problémům a rychlým odstraňováním poruch. Nedílnou součástí péče je aktualizace operačních systémů a kancelářských aplikací, upgrade techniky, poradenství a dodávky spotřebního materiálu a techniky.

Vyšší kvalita

 • specialisté poskytovatele služby na každou oblast IT, spojení znalostí IT i komunikací
 • zástupnost techniků poskytovatele služby a vysoká dostupnost podpory
 • služby dispečinku – jedno kontaktní místo pro oznamování problémů s IT a komunikacemi
 • monitoring a vzdálená správa
 • zálohování a ochrana dat
 • zajištění vhodné antivirové a antispamové ochrany
 • poradenství v oblasti IT a školení
 • uvedení výpočetní a komunikační techniky do stavu odpovídajícího běžným standardům a požadavkům na bezpečnost

Nižší cena (úspory nákladů a snížení ztrát)

 • předcházení problémům (pravidelná preventivní péče a údržba) = minimalizace problémů a výpadků / prostojů zaměstnanců
 • urychlení řešení problémů tj. zkrácení doby výpadků / prostojů zaměstnanců díky odbornosti, zkušenosti a dostupnosti péče
 • optimalizace fungování výpočetní a komunikační techniky (využívání všech funkcí a vlastností, správné používání, aktualizace antivirového a antispamového softwaru apod.)
 • místo výměny celého PC nebo serveru jeho modernizace (disky, paměť atd.)
 • optimalizace obnovy výpočetní a komunikační techniky
 • nižší náklady v porovnání s náklady na vlastní specialisty

Správa a servis IT schéma

Dispečink

Dispečink slouží k nahlášení jakéhokoliv problému v rámci poskytovaných služeb a zajišťuje adekvátní reakci na vzniklou situaci. Služby dispečinku zajišťují kvalifikovaní pracovníci, kteří vám jsou schopni poskytnout plnou podporu při řešení vzniklých problémů.

Prevence

Formou preventivní péče předcházíme možným problémům vznikajícím při provozu výpočetní a komunikační techniky. Prevence zahrnuje pravidelné návštěvy, kontrolu hardwarových prvků, fungování operačních systémů i klíčových softwarových aplikací a optimalizaci provozu sítě.

Servis

Nedílnou součástí poskytovaných služeb jsou servisní zákroky, odvoz zařízení do servisu popř. náhrada záložním zařízením. U servisních výjezdů volitelně nabízíme nadstandardně krátkou dobu odezvy. Servisní činnosti u vás ve firmě zajišťují vždy kvalifikovaní specialisté pro danou oblast.

Monitoring

Monitoring a vzdálená správa vašeho hardwaru a softwaru umožňuje zajistit téměř okamžité řešení vzniklého problému. Naši pracovníci jsou schopni pomocí vhodných nástrojů monitorovat důležité provozní parametry přímo ve vaší počítačové síti, a promptně tak řešit problémové situace.

Dodávky HW / SW

V rámci poskytovaných služeb zajišťujeme dodávky, instalaci a konfiguraci hardwaru. Nabízíme také dodávky softwaru (operační systémy i aplikační software) pro servery a pracovní stanice, včetně jejich instalace a konfigurace. Dodávky pokrývají i spotřební materiál pro periferie (tiskárny, kopírky atd.).

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaký dotaz, připomínku nebo potřebujete poradit, neváhejte nás oslovit.

Pokračovat

Aktivní bezpečnost sítě

Představujeme koncept, který pokrývá veškeré potřeby rozsáhlejších organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu […]

Více

Moderní tvář veřejného osvětlení

Městům a obcím nabízíme dodávky nebo rekonstrukci osvětlení místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Vše od návrhové studie až po […]

Více

Revitalizace obecního rozhlasu

Zmodernizovat obecní rozhlas nemusí být vždy nákladná záležitost. Pokud máte v obci drátový (100V) obecní rozhlas nebo starší bezdrátový rozhlas […]

Více

Objevte skryté rezervy v úsporách energií a vody

Zajímají vás úspory ve spotřebě energií a vody? Seznamte se s Centrálním Energetickým Managementem (CEM), systémem pro monitorování spotřeby elektřiny, […]

Více