Centrální Energetický Management

Centrální Energetický Management (CEM) je systém pro monitorování spotřeby elektřiny, plynu a vody. Umožňuje on-line sledování skutečné spotřeby energií a vody, průběžné vyhodnocování finančních nákladů na dodávky energií a vody a okamžité reakce na havárie vody, úniky plynu, poruchy systému vytápění či chlazení, nebo výpadky elektřiny. Využijte možnosti systému CEM a najděte skryté finanční rezervy v úsporách energií a vody. Jak na to? Vyberte si z nabízených řešení.

Podle zaměření se systém CEM dělí na varianty určené:
– multifunkčním budovám a obchodním centrům
– rodinným domům
– administrativním budovám, školám, nemocnicím, sportovištím apod.
– bytovým domům, panelovým domům, společenstvím vlastníků jednotek (SVJ)
– dodavatelům plynu, elektrické energie a vody

Hlavní výhody CEM

 • On-line měření energií a trvalý přístup k datům umožňuje okamžité řešení havarijních situací
 • Úspora 10-20 procent nákladů na energie již během prvního roku
 • Odhalení úniků energií a „černých“ odběrů
 • Sledování záloh a skutečných nákladů na bydlení nebo provoz firmy v reálném čase
 • Spravedlivé rozúčtování nákladů a ztrát pro společné prostory

Jak CEM funguje

Jednotlivé měřiče spotřeby (vodoměry, plynoměry, elektroměry, kalorimetry) dovybavíme radiovými odečítacími moduly, které vysílají data o okamžitém stavu spotřeby s vysokou četností (několikrát za hodinu). V objektu je instalována jedna internetová brána, která data z jednotlivých měřičů spotřeby okamžitě přeposílá přes síť internet na centrální server.
Jednotliví uživatelé služby (majitelé nebo uživatelé objektů) se přihlašují k centrálnímu serveru pomocí běžného WEBového prohlížeče. Po zadání svého uživatelského hesla se jim zobrazí WEBová stránka s jejich daty, kde uvidí okamžité stavy všech svých měřičů, tabulky a grafy spotřeby za libovolné období, okamžité náklady na zajištění vody a energií a další údaje. Mají tam k dispozici i nástroje pro plánování spotřeby a nastavování alarmových limitů a pravidelných reportů.

Co všechno CEM zahrnuje

 • on-line měření spotřeby vody, plynu, elektřiny a tepla na fakturačních i podružných měřidlech spotřeby (vodoměrech, plynoměrech, elektroměrech, kalorimetrech)
 • okamžitý přenos naměřených dat na centrální server CEM, kde jsou data uživatelům systému ihned k dispozici přes Internet ve formě tabulek a grafů
 • průběžné vyhodnocování finančních nákladů na dodávky vody a energií
 • generování okamžitých přehledů spotřeby vody a energií ve formě tabulek MS Excel na jedno „kliknutí“
 • plánování nákladů na vodu a energie a průběžné porovnávání skutečné spotřeby s plánem
 • automatické hlášení překročení nastavených limitů ve formě e-mailu, nebo SMS
 • okamžité reakce na havárie vody, úniky plynu, poruchy systému vytápění či chlazení, nebo výpadky elektřiny (s využitím doplňkové služby „CEM-Dispečink“)
 • pravidelné reporty nadlimitních a podlimitních stavů formou pravidelných informačních e-mailů

Jak CEM pořídit

Systém CEM realizujeme pro naše zákazníky formou dodávky „na klíč“. Doba zprovoznění systému se pohybuje v rozmezí 4 až 8 týdnů, v závislosti na konkrétní situaci, zejména na aktuálním stavu měřičů spotřeby v objektu. Cena za dodávku a služby zahrnuje:

 • dodávku a instalaci technologie měření vody, elektřiny a plynu na patních měřidlech (pokud je měřidel více cena se navýší podle rozsahu instalace)
 • dodávku a instalaci měření vnitřní teploty
 • vyjednání povolení přístupu na fakturační měřidla s dodavateli energií a vody
 • konfigurace nastavení systému – nastavení měřidel, nastavení reportů
 • nastavení limitů spotřeby na jednotlivá měřidla – alarmová hlášení
 • hlídání úniků vody
 • on-line monitoring provozu měřícího sytému (24 hodin denně 365 dní v roce)
 • servis zařízení
 • zasílání pravidelných měsíčních reportů o vývoji spotřeby
 • zasílání alarmů na vybrané telefonní číslo a e-mail

V případě zájmu o systém CEM nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaký dotaz, připomínku nebo potřebujete poradit, neváhejte nás oslovit.

Pokračovat

Aktivní bezpečnost sítě

Představujeme koncept, který pokrývá veškeré potřeby rozsáhlejších organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu […]

Více

Moderní tvář veřejného osvětlení

Městům a obcím nabízíme dodávky nebo rekonstrukci osvětlení místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Vše od návrhové studie až po […]

Více

Revitalizace obecního rozhlasu

Zmodernizovat obecní rozhlas nemusí být vždy nákladná záležitost. Pokud máte v obci drátový (100V) obecní rozhlas nebo starší bezdrátový rozhlas […]

Více

Objevte skryté rezervy v úsporách energií a vody

Zajímají vás úspory ve spotřebě energií a vody? Seznamte se s Centrálním Energetickým Managementem (CEM), systémem pro monitorování spotřeby elektřiny, […]

Více