Projekt iObec

Projekt iObecProjekt iObec si klade za cíl umožnit obcím a jejich představitelům plně využít moderní technologie jak v souvislosti s plněním vlastních povinností, tak ve prospěch občanů. Projekt spojuje do jednoho logického celku oblasti, které využívají technologie založené na datových sítích – bezdrátových i metalických. Jedná se o oblast bezdrátových rozhlasů a prostředků pro varování a vyrozumění obyvatelstva, internetové konektivity, IP telefonie, internetových a intranetových aplikací, kamerových a zabezpečovacích systémů.

BEZDRÁTOVÉ ROZHLASY A SYSTÉMY VAROVÁNÍ A VYROZUMĚNÍ

Městům, obcím nabízíme systémy kombinující bezdrátové rozhlasy a systémy varování a vyrozumění obyvatel. Systém tak spojuje možnosti bezdrátových místních informačních systémů (bezdrátových rozhlasů) s jednotným systémem varování a vyrozumění (JSVV). Varování a vyrozumění obyvatel je jedním z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí. Rychlá a spolehlivá distribuce hlasových zpráv varovného nebo informativního charakteru při mimořádných událostech může zachránit lidské zdraví nebo dokonce životy. Možnost integrace mnoha komunikačních prostředků a akustických prvků předurčuje nabízené systémy k využití v obcích a městech, v průmyslových areálech, pro ozvučení sportovišť a veřejných prostor. Tyto systémy efektivně využívají finančních zdrojů EU, měst, obcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí.

KAMEROVÝ SYSTÉM

Kamerové systémy umožňují vzdálený přenos pohyblivého videa nebo statických obrázků přes jakoukoliv datovou síť. Hlavní úlohou kamerových systémů (přednostně zaváděných ve městech, poslední dobou však i v obcích nebo turistických centrech), je zajistit monitorování vybraných lokalit. Kamerový systém má vyvolávat větší pocit bezpečí a plnit úlohu prevence. Z praxe je zřejmé, že kamerové systémy, které již byly nainstalovány, se staly postupně nedílnou součástí prostředků, které využívá policie pro prevenci, odhalení a následné vyhodnocení trestného činu. Kromě tohoto plní kamerové systémy funkci technického prostředku pro monitoring dopravní situace nebo koordinaci při krizových situacích. Na základě požadavků obce jsme schopni nabídnout přesně takové řešení, které bude maximálně vyhovovat konkrétním požadavkům, principům provozu kamerového systému a v neposlední řadě i jeho cenové dostupnosti.

OCHRANA MAJETKU

Nabízíme zajištění objektů pomocí elektronického zabezpečovacího systému (EZS). Systém je možné využít jak pro obecní účely, tak pro domácnosti. Možnost napojení EZS na pulty centrální ochrany popř. složky policie.

INTERNET

Nabízíme zavedení širokopásmového Internetu jak pro obecní úřad a instituce v obci, tak pro širokou veřejnost. Nabídka zavedení širokopásmového Internetu řeší vše od vypracování projektu, přes dodávku zařízení až po montáž a zprovoznění všech prvků internetové konektivity. S ohledem na různorodé požadavky našich zákazníků poskytujeme i různé typy připojení k Internetu. Specifickou součástí nabídky je realizace místa s veřejným přístupem k Internetu (tzv. internetového kiosku), které je možné umístit na obecním úřadě, ve veřejné knihovně apod.

IP TELEFONIE

IP telefonie je odpovědí na požadavek integrace hlasových a datových služeb. Je to technologie, která pro přenos hlasu využívá IP protokol. Velmi zjednodušeně se tedy dá říci, že se jedná o telefonování přes Internet. Není tudíž třeba udržovat dvě oddělené síťové infrastruktury (pro hlasové služby a pro Internet), s IP telefonií vám bude stačit pouze internetová přípojka pro přenos dat i hlasu. Největší výhody IP telefonie jsou snížení provozních nákladů (výhodné ceny národního i mezinárodního hovorného, na pevné sítě i na mobilní telefony), žádné měsíční paušály za telefon, úspora nákladů za nákup a údržbu pobočkových ústředen, řada komfortních doplňkových telefonních služeb jako je např. zpětné volání nebo konferenční hovor, přehledný on-line systém kontroly nákladů na telefonní hovory.

ÚŘEDNÍ DESKA

Pro potřeby obecních úřadů popř. dalších subjektů nabízíme intranetový systém, který efektivně řeší většinu agend nezbytných pro každodenní chod úřadu či firmy – předávání vzkazů mezi zaměstnanci, zveřejňování důležitých oznámení, umístění aktuálních verzí dokumentů, vystavení dokumentů na Internetu apod. Aplikaci lze snadno využít pro realizaci elektronické úřední desky. Systém umožňuje evidenci a úpravu dokumentů v rámci úřední desky a následně jejich umístění na Internet. Nabízíme také další produkty a služby související s připojením k sítí Internet tzn. tvorbu a umístění internetových stránek včetně přidružených služeb (registrace domén, web hosting, e-mailové schránky, zabezpečení připojení apod.).

Financování projektu

Zdroje:
– dotace ze státního rozpočtu
– příspěvek krajského úřadu
– vlastní finance obce/města
– fondy Evropské unie
Způsob:
Etapově – výstavbu lze rozdělit do několika následujících let tak, aby nebyl rozpočet obce/města příliš zatížen jednorázově.

Vybrané instalace obecních rozhlasů a systémů varování a vyrozumění provedené společností Mopos Communications, a.s.

Svazek obcí Týnecko, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Kutná Hora, Broumov, Přibyslav, Mělník, Moravská Třebová, Odolena Voda, Velké Petrovice, Luže, Hrušová, Josefov, Křižanov, České Heřmanice, Hodkovice nad Mohelkou, Trhová Kamenice, Benátky, Osečná, Jenišovice, Hořice, Bukovina u Čisté

 

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaký dotaz, připomínku nebo potřebujete poradit, neváhejte nás oslovit.

Pokračovat

Aktivní bezpečnost sítě

Představujeme koncept, který pokrývá veškeré potřeby rozsáhlejších organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu […]

Více

Moderní tvář veřejného osvětlení

Městům a obcím nabízíme dodávky nebo rekonstrukci osvětlení místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Vše od návrhové studie až po […]

Více

Revitalizace obecního rozhlasu

Zmodernizovat obecní rozhlas nemusí být vždy nákladná záležitost. Pokud máte v obci drátový (100V) obecní rozhlas nebo starší bezdrátový rozhlas […]

Více

Objevte skryté rezervy v úsporách energií a vody

Zajímají vás úspory ve spotřebě energií a vody? Seznamte se s Centrálním Energetickým Managementem (CEM), systémem pro monitorování spotřeby elektřiny, […]

Více