Registrace služby

zpět na Mikroregion Týnecko

Ke zřízení služby připojení k internetu stačí buď jednoduchá registrace nebo uzavření smlouvy s poskytovatelem služby (v tomto případě nás kontaktujte). Služba v případě registrace umožňuje formou předplatného na dané období plnou kontrolu nad výdaji za připojení k internetu. Po skončení předplaceného období si uživatel vždy zvolí pro něj nejvýhodnější variantu předplatného platnou pro další období. Přípojky nemají žádné omezení objemu přenesených dat.
Vstup pro registrované uživatele     Registrační formulář

Ověření dostupnosti služby

Nejprve je nutné prověřit zda se lokalita nachází v dosahu přípojného bodu služby. Tuto informaci lze zjistit z přehledu lokalit. Pokud je lokalita v dosahu služby, je potřeba prověřit dostupnost signálu. Je-li proměření signálu úspěšné můžete přistoupit k registraci služby.

Ověření dostupnosti signálu

Pokud si chcete dostupnost signálu prověřit sami, budete pro připojení v pásmu 2.4GHz potřebovat mikrovlnné zařízení pracující dle standardu 802.11b/g a pro připojení v pásmu 5GHz zařízení pracující dle standardu 802.11n. Doporučujeme připojení v pásmu 5 GHz. Při připojení v pásmu 2,4 GHz není možné plně využívat služby Mopos 8 a Mopos 15. Doporučená zařízení pro použití v pásmu 5 GHz: Mikrotik/RouterBOARD (při použití zařízení jiného výrobce může docházet k problémům). Měření lze provést buď po úplné instalaci mikrovlnného zařízení nebo lze měření provést pouze s mikrovlnnou sestavou smontovanou provizorně (pouze za účelem měření). Plnou instalaci pak lze provést později – po úspěšném ověření dostupnosti signálu. Pro měření budete potřebovat minimálně tyto komponenty: anténu, propojovací kabel, mikrovlnné zařízení (buď PCI kartu do počítače nebo externí zařízení), PC nebo notebook.

Umístění antény

Vyberte nejvhodnější místo, ze kterého je nejlepší výhled na zvolený přístupový bod, tam umístěte anténu a nasměrujte ji směrem k vysílači. Podle vzdálenosti od přístupového bodu zvolte anténu s vhodným ziskem (v závislosti na vzdálenosti od přístupového bodu). Nastavte správnou polarizaci antény – polarizace může být buď horizontální nebo vertikální (polarizace = umístění/poloha antény). Některé antény je možné použít v obou polarizacích, některé pouze v jediné, tyto údaje jsou na anténě vyznačené. Propojte kabelem anténu s mikrovlnným zařízením a zadejte SSID zvoleného přípojného bodu služby. Podle typu použitého mikrovlnného zařízení vyhledejte v ovládacích záložkách položku s monitorem signálu, zjistěte naměřené hodnoty – hodnota síly signálu by měla být minimálně -80 dBm (ideálně od -40 do -60dBm), odstup „signál/šum“ by měl být minimálně 10 dBm. Pokud měření proběhlo úspěšně, lze přípojku k Internetu zřídit.

Registrace služby

Po úspěšném připojení k přípojnému bodu služby (v nastavení síťového připojení zvolte možnost „Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky“) máte přístup na registrační web služby resp. do platebních rozhraní vybraných bank. Na webové stránce služby tynecko.mopos.cz/registration/ vyplníte všechny povinné údaje a zvolíte variantu služby (varianty služby viz ceník). Po dokončení registrace dostanete na obrazovku resp. na zadanou e-mailovou adresu souhrnnou informaci o registračních údajích a údaje nezbytné pro provedení platby za zvolenou variantu služby popř. další doplňkové služby. Po úspěšném dokončení registrace funguje připojení k Internetu pouze v omezeném rozsahu, kdy si můžete ověřit jeho funkčnost a příp. provést první platbu za službu (přístup na registrační web služby a do platebních rozhraní vybraných bank). K plné aktivaci služby dojde až po zaplacení paušálního poplatku.

Aktivace služby

Provedete platbu ve prospěch příslušného bankovního účtu poskytovatele služby dle zvolené varianty služby (složenkou, jednorázovým platebním příkazem popř. zřízením trvalého platebního příkazu). Služba je automaticky aktivována dnem přijetí platby na účet poskytovatele (aktivace účtu je provedena až po připsání příslušné částky na účet poskytovatele služby tzn. je nutné počítat s určitou lhůtou pro uskutečnění bankovního převodu). Při provádění platby za službu nezapomeňte uvažovat vždy částky s DPH! Spolu s aktivací služby je v části pro registrované uživatele zpřístupněna možnost bezplatného zřízení 1 e-mailové schránky chráněné antivirovým a antispamovým softwarem. Přístup do části webu pro registrované uživatele je možný pouze po zadání uživatelského jména a hesla zadaného při registraci. Registrační údaje si proto pečlivě uschovejte.

Registrovaný uživatel

Po přihlášení ke svému účtu mohou registrovaní uživatelé zjistit kdy končí přeplacené období, informace o bankovním spojení pro účely plateb a další informace nutné k provozu služby. Další informace o podmínkách fungování služby naleznete v části Podmínky pro používání služby.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaký dotaz, připomínku nebo potřebujete poradit, neváhejte nás oslovit.

Pokračovat

Aktivní bezpečnost sítě

Představujeme koncept, který pokrývá veškeré potřeby rozsáhlejších organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu […]

Více

Moderní tvář veřejného osvětlení

Městům a obcím nabízíme dodávky nebo rekonstrukci osvětlení místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Vše od návrhové studie až po […]

Více

Revitalizace obecního rozhlasu

Zmodernizovat obecní rozhlas nemusí být vždy nákladná záležitost. Pokud máte v obci drátový (100V) obecní rozhlas nebo starší bezdrátový rozhlas […]

Více

Objevte skryté rezervy v úsporách energií a vody

Zajímají vás úspory ve spotřebě energií a vody? Seznamte se s Centrálním Energetickým Managementem (CEM), systémem pro monitorování spotřeby elektřiny, […]

Více