Správa a servis ICT

Komplexní péče o firemní informační a komunikační technologie (ICT), tzn. servery, koncové stanice, periferie, počítačovou síť, včetně řešení bezpečnosti, šifrování, zálohování dat apod. Optimalizace provozu veškeré výpočetní a komunikační techniky zajištěná preventivní péčí, předcházením problémům a rychlým odstraňováním poruch. Nedílnou součástí péče je také aktualizace operačních systémů a kancelářských aplikací, upgrade techniky, poradenství a dodávky spotřebního materiálu a techniky.

Proč nechat správu ICT na profesionálech?

Vyšší kvalita

  • Specialisté poskytovatele služby na každou oblast ICT, spojení znalostí IT i komunikací.

  • Zástupnost techniků poskytovatele služby a vysoká dostupnost podpory.

  • Služby dispečinku – jedno kontaktní místo pro oznamování problémů s IT a komunikacemi.

  • Poradenství v oblasti ICT, zajištění různých druhů školení pro zaměstnance.

  • Uvedení výpočetní a komunikační techniky do stavu odpovídajícího běžným standardům a požadavkům na bezpečnost.

Nižší cena

  • Předcházení problémům (pravidelná preventivní péče a údržba) = minimalizace problémů a výpadků / prostojů zaměstnanců.

  • Urychlení řešení problémů tj. zkrácení doby výpadků / prostojů zaměstnanců díky odbornosti, zkušenosti a dostupnosti péče.

  • Optimalizace fungování výpočetní a komunikační techniky i její obnovy (využívání všech funkcí a vlastností, správné používání, aktualizace softwaru apod.).

  • Úspora nákladů v porovnání s náklady na vlastní ICT specialisty.

Co nabízíme v rámci služby?