Datové sítě a spoje

Výstavba sítí LAN, WAN, VPN, samostatných datových spojů nebo propojení vzdálených firemních poboček včetně řešení bezpečnosti komunikace na těchto spojích. Vše od návrhu řešení, vyprojektování a vybudování potřebné datové infrastruktury až po dodávku a instalaci aktivních prvků, včetně jejich konfigurace a zajištění servisu.

Výstavba LAN

Potřebujete propojit jednotlivé počítače, servery a ostatní síťová zařízení? V rámci nabídky jsme schopni zajistit nejen návrh řešení, ale i vyprojektování a vybudování strukturované kabeláže s následnou dodávkou a instalací aktivních prvků (router, switch atd.), včetně konfigurace a zajištění servisu. V rámci řešení nabízíme připojení takto vybudované lokální počítačové sítě k síti internet, a to různými námi nabízenými technologiemi dle optimálního výběru a vašich specifických požadavků.

Mobilní LAN

Řešení, které umožní rychle vybudovat malou firemní počítačovou síť nebo jednoduše rozšířit stávající síť o bezdrátově připojené uživatele s možností dalšího rozšiřování počtu bezdrátově připojených uživatelů. Mobilní část sítě je založena na bezdrátové síti pracující v pásmu 2,4 a 5 GHz, dovoluje propojení a vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými počítači, servery a ostatními síťovými zařízeními bez nutnosti budování strukturovaných kabeláží a stavebních úprav.

Sítě VPN

Tato služba je určena pro společnosti, které mají potřebu bezpečné a efektivní datové komunikace mezi centrem, pobočkami, mobilními zaměstnanci, partnery, dodavateli apod. Propojení je realizováno v privátní síti s možností bezpečné integrace internetového přístupu. Řešení na bázi VPN sítě umožňuje zpřístupnit aktuální firemní informace, a usnadnit tak zaměstnancům práci bez ohledu na to, kde se nacházejí nebo kdy data potřebují.

Bezdrátové spoje

Nabízíme privátní bezdrátové spoje pracující v pásmu 2,4 GHz, 5 GHz nebo 10,5 GHz a umožňující vzájemné bezdrátové propojení vzdálených počítačů nebo sítí LAN. Mikrovlnný spoj zajistí transparentní propojení dvou (či více) ethernet segmentů, které je nezávislé na používaných síťových protokolech. Vlastní technické řešení je realizováno dvěma mikrovlnnými jednotkami, výběr antén závisí na vzdálenosti propojovaných lokalit. Spoj je ukončen standardním ethernet rozhraním.

Chcete se na něco zeptat? Potřebujete s něčím poradit?

Proč zvolit Mopos Communications?

Dlouholeté zkušenosti

Více než 30 let na českém trhu v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a systémů pro města a obce.

Kvalita na prvním místě

Kvalitní firemní zázemí tvořené specialisty s mnohaletou praxí a vyškolenými techniky.

Přidaná hodnota

Ucelená nabídka produktů a služeb. Profylaktické, servisní a revizní činnosti jako nedílná součást nabídky služeb.