pasportizace

Pasport je pro obec či město základním dokumentem pro správu, optimalizaci a rozvoj systémů jako jsou obecní rozhlasy nebo veřejné osvětlení. Představuje přehlednou evidenci jednotlivých bodů technické infrastruktury se všemi údaji k danému bodu na jednom místě. Povinnost pasportování jednotlivých druhů obecního majetku je přitom obcím a městům vymezena zákonem. Nabízíme vám vytvoření pasportu na míru včetně jeho následné implementace do GIS systému. Více informací o možnostech a procesech při realizaci pasportů naleznete v sekci Pasportizace.