Obecní rozhlasy

Modernizace obecního rozhlasu

Bezdrátový rozhlas ROR 2

KOMFORT 100V

Zmodernizovat obecní rozhlas nemusí být vždy nákladná záležitost. Ať už se zajímáte se o pořízení nového systému bezdrátového obecního rozhlasu, nebo potřebujete zmodernizovat stávající rozhlas v obci a rozšířit ho o nové funkce a možnosti, pomůžeme vám najít vhodné řešení včetně jeho vlastní realizace.

Modernizace obecního rozhlasu

Pokud máte v obci drátový (100V) obecní rozhlas, starší bezdrátový rozhlas s nefunkčními prvky nebo rozhlas bez servisního zajištění, pomůžeme vám za výhodných podmínek obnovit jeho fun