Obecní rozhlasy

Modernizace obecního rozhlasu

Bezdrátový rozhlas ROR 2

KOMFORT 100V

Zmodernizovat obecní rozhlas nemusí být vždy nákladná záležitost. Ať už se zajímáte se o pořízení nového systému bezdrátového obecního rozhlasu, nebo potřebujete zmodernizovat stávající rozhlas v obci a rozšířit ho o nové funkce a možnosti, pomůžeme vám najít vhodné řešení včetně jeho vlastní realizace.

Modernizace obecního rozhlasu

Pokud máte v obci drátový (100V) obecní rozhlas, starší bezdrátový rozhlas s nefunkčními prvky nebo rozhlas bez servisního zajištění, pomůžeme vám za výhodných podmínek obnovit jeho funkčnost tam, kde je to možné, nahradit nefunkční části moderním systémem a rozšířit funkcionalitu např. o pohodlné ovládání pomocí počítače.

Základní principy modernizace

 • Zachování funkčních částí drátového (100V) obecního rozhlasu nebo staršího bezdrátového systému = úspora nákladů při realizaci řešení.

 • Začlenění nových moderních prvků bezdrátového systému obecního rozhlasu.

 • Správa bezdrátové i 100V části rozhlasu v rámci jednoho systému.

 • Pohodlné ovládání obecního rozhlasu pomocí počítače, v prostředí webového prohlížeče, bez instalace dodatečného softwaru.

 • Možnost vzdáleného přístupu přes internet (rozhlas tak lze ovládat i z pohodlí domova).

 • Archivace a reporty odvysílaných relací (včetně zasílání reportů na email), automatický přenos odvysílaných relací na web obce.

Co nabízíme?

 • Prověření současného stavu obecního rozhlasu v obci (protokol o stavu) resp. vytvoření pasportu.

 • Zpracování variantního řešení modernizace systému obecního rozhlasu (technicko-ekonomická studie) v souladu s uvedenými principy modernizace.

 • Zajištění kompletní dodávky a instalace vybraného řešení, včetně zaškolení, technické podpory a poradenství.

 • Zajištění pravidelných kontrol, servisních služeb a revizí systému, záruční a pozáruční servis.

Bezdrátový rozhlas ROR 2

Bezdrátový obecní rozhlas ROR 2 představuje moderní systém umožňující rychlou a spolehlivou distribuci hlasových zpráv varovného nebo informativního charakteru v obcích a městech. Modulární koncepce umožňuje doplňování a výměnu modulů podle přání zákazníka a další rozšiřování systému obecního rozhlasu.

Hlavní výhody systému ROR 2

 • Pohodlné ovládání z jakéhokoliv počítače v prostředí webového prohlížeče.

 • Bez instalace dodatečného softwaru, nezávislost na hardwarovém a softwarovém vybavení.

 • Možnost vzdáleného přístupu přes internet (rozhlas tak lze ovládat i z pohodlí domova).

 • Plně digitální systém ovládání.

 • Archivace a reporty odvysílaných relací (včetně zasílání reportů na email).

 • Automatický přenos odvysílaných relací na web obce.

Možnosti ovládacího softwaru

 • Příprava a plánování vysílacích relací.

 • Archiv odvysílaných relací.

 • Knihovna zvukových nahrávek.

 • Správa jednotlivých hlásičů (včetně jejich umístění v mapovém podkladu).

 • Správa uživatelů systému a jejich přístupových práv.

 • Emailová upozornění v případě problémových stavů (systém, stav hlásičů, odvysílané relace atd.).

KOMFORT 100V (softwarové ovládání 100V rozhlasové ústředny)

Máte v obci funkční systém drátového (100V) obecního rozhlasu? Chybí prostředky na pořízení nového? S řešením KOMFORT 100V získáte výhody ovládání ústředny přes počítač při zachování stávajícího systému obecního rozhlasu. KOMFORT 100V představuje funkční, nízkonákladové řešení softwarového ovládání 100V rozhlasové ústředny při zachování stávajícího systému obecního rozhlasu. To znamená bez celkové přestavby systému obecního rozhlasu, navíc za zlomek ceny, kterou by představovala investice do nového obecního rozhlasu.

Dopřejte si ten KOMFORT

 • Pohodlné ovládání ústředny přes počítač při zachování současného systému obecního rozhlasu.

 • Jednoduchá instalace, cenově