Veřejné osvětlení

Modernizace veřejného osvětlení v obcích a městech má za cíl zvýšit kvalitu osvětlení, snížit nároky na jeho provoz a údržbu, a především snížit jeho energetickou náročnost (úspora nákladů na elektrickou energii ve výši až 80% oproti tradičním systémům osvětlení). Nabízíme vám ucelené řešení modernizace či rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení zohledňující její současný stav, vaše možnosti a priority.

Proč modernizovat osvětlení?

 • Úspora nákladů na elektrickou energii ve výši až 80% oproti tradičním systémům osvětlení.

 • Současně výrazné snížení nákladů na údržbu při použití moderních LED svítidel.

 • Návrh řešení zohledňující současný stav soustavy veřejného osvětlení ve vaší obci či městě.

 • Kompletní služby od jedné firmy zahrnující vše, od zpracování pasportu až po realizaci řešení a servisní podporu (kontrola, opravy a údržba svítidel, stožárů, rozvaděčů a vedení).

Co nabízíme?

 • Zmapování stávajícího stavu a zpracování pasportu veřejného osvětlení.

 • Technicko-ekonomickou studii s popisem stávajícího stavu veřejného osvětlení, zhodnocením ekonomiky provozu a předběžnými finančními náklady na jeho případnou rekonstrukci.

 • Zpracování projektové dokumentace.

 • Vlastní realizaci vybraného řešení.

 • Kompletní servis a další služby (revize soustavy veřejného osvětlení, revitalizace svítidel, výpočty osvětlení).


LED veřejné osvětlení

LED svítidla mají v současné době již své nezastupitelné místo v oblasti osvětlení venkovních prostor. Světelné zdroje s LED technologií jsou využívány k osvětlení ulic, pěších zón, parků, výrobních a skladových areálů. Jejich hlavní předností je nízká spotřeba elektrické energie, velmi dlouhá životnost, bezúdržbová technologie, přesně definovaná vyzařovací charakteristika, odolnost vůči UV záření a jednoduchá výměna za stávající výbojková svítidla.

 • Nízká spotřeba – úspora nákladů na osvětlení
 • Dlouhá životnost – LED světelné zdroje vydrží mnohem déle než klasické
 • Nízká teplota – nedochází k extrémnímu zahřívání světelného zdroje
 • Okamžitý start – LED světelné zdroje nabízejí okamžitě po