Internetové služby

Připojení k internetu Region Šumava

Služba připojení k internetu je dostupná v regionu Šumava v téměř 50 lokalitách. Služba nabízí připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové technologie v pásmu 2,4 a 5 GHz. Jedná se o datově neomezené přípojky s různými přenosovými rychlostmi. Uživatel služby platí paušální částku za využití služby.

Připojení k internetu již od 238 Kč měsíčně

Připojte se k internetu rychlostí až 24 Mbps za skvělé ceny. Z našich tarifů si vybere každý. Jak ten, kdo preferuje rychlost, tak ten, kdo chce ušetřit.

Zařízení a instalace přípojky zcela zdarma

Novým zájemcům o připojení nabízíme přijímací zařízení a standardní instalaci přípojky zcela zdarma. Podmínky pro využití této nabídky naleznete níže.

Užijte si půl roku internet za nejnižší možnou cenu!

Všem novým klientům nabízíme prvních 6 měsíců připojení k internetu za cenu tarifu Mopos BASIC. Akční nabídka platí pro jakýkoliv vybraný tarif.

Ceník služby

Mopos BASIC

238měsíčně
 • Rychlost: 8/1 Mbps *
 • Cena zařízení a instalace: 1490 Kč
  (smlouva 2 roky)
 • Cena zařízení a instalace: 1990 Kč
  (smlouva 1 rok)

Mopos STANDARD

399měsíčně
 • Rychlost: 16/2 Mbps *
 • Cena zařízení a instalace: 1 Kč
  (smlouva 2 roky)
 • Cena zařízení a instalace: 990 Kč
  (smlouva 1 rok)

Mopos MAX

499měsíčně
 • Rychlost: 24/3 Mbps *
 • Cena zařízení a instalace: 1 Kč
  (smlouva 2 roky)
 • Cena zařízení a instalace: 490 Kč
  (smlouva 1 rok)

* Uvedená přenosová rychlost (download/upload) odpovídá rychlosti inzerované a je současně shodná s rychlostí maximální. Běžně dostupná rychlost pro jednotlivé varianty: BASIC 5/0.7 Mbps, STANDARD 10/1.4 Mbps a MAX 15/2.1 Mbps. Minimální rychlost pro jednotlivé varianty: BASIC 2.5/0.3 Mbps, STANDARD 5/0.6 Mbps a MAX 7.5/0.9 Mbps. Uvedené definice rychlostí jsou v souladu se specifikací dle všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-S/1/08.2020-9. Další informace naleznete ve Všeobecných podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací.
Platnost ceníku od 1.1.2020
Standardní cena instalace: 2990 Kč
Všechny ceny uvedeny včetně DPH.

Benešova Hora, Bohumilice, Borová Lada, Bošice, Čábuze, Čestice, Čkyně, Dobrš, Dolany, Dřešín, Chvalšovice, Javorník, Kašperské Hory, Kůsov, Kváskovice, Lčovice, Lhota nad Rohanovem, Masáková Lhota, Michalov, Miřetice, Nespice, Nezdice, Nicov, Nové Hutě, Nový Dvůr, Nový Svět, Přečín, Putkov, Rohanov, Soběšice, Spůle, Stachy, Strašín, Sušice, Tejmlov, Úbislav, Vacov, Vacovice, Vimperk, Vlkonice, Vrabcov, Vrbice, Zadov, Zdíkov, Zdíkovec, Žár

Služba nabízí připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové technologie v pásmu 2,4 a 5 GHz. Služba umožňuje vysoké přenosové rychlosti, kapacita linky je sdílena v bezdrátové síti s definovaným počtem uživatelů na přístupový bod. S touto linkou může být uživatel připojen stále a platí pouze paušální částku za využití služby.

Technická specifikace služby

Služba připojení k internetu je provozována na základě Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R12/08.2005-34 (k využívání rádiových, kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz). Uživatelé přistupují ke službě a sdílejí definovanou kapacitu služby v rámci jednoho nebo více přístupových bodů. Základní podmínky pro provoz služby: provedení koncové přípojky uživatele dle standardů pro technologii 802.11b/g, přímá viditelnost na přístupový bod sítě, hodnota síly signálu -60 až -80 dBm, odstup „signál/šum“ minimálně 10 dBm.

Služba je poskytována v souladu se Všeobecnými podmínkami poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Mopos Communications, a.s. a na základě specifikace v „Obchodně-technických podmínkách připojení“ – viz Návrh smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Definice služby

 • Poskytovatel – Mopos Communications, a.s. jako provozovatel služby připojení k síti internet.
 • Uživatel – uživatel služby ve smyslu podmínek pro používání služby připojení k síti internet.
 • Služba připojení k síti internet (dále jen služba) je veřejná telekomunikační služba provozovaná v negarantovaném frekvenčním pásmu 2.4 a 5 GHz na základě Všeobecného oprávnění VO-R/12/08.2005-34 vydaného ČTÚ. Uživatelé přistupují ke službě a sdílejí definovanou kapacitu služby v rámci jednoho nebo více přístupových bodů.
 • Služba nezahrnuje instalaci koncového zařízení u zákazníka, poskytuje pouze přístupový bod se službou internet.
 • Realizace koncové přípojky uživatele musí být provedena dle standardů pro technologii 802.11b/g.
 • Poskytovatel zodpovídá za to, že k připojení koncového uživatele bude použito zařízení, které má doklad o shodě se všeobecným oprávněním pro dané pásmo.
 • Uživatel služby je povinen respektovat podmínky poskytovatele pro připojení. Tyto podmínky jsou stanoveny jako technická specifikace, která definuje hardware, který je možné pro službu využít, minimální sílu signálu a pravidla geografických podmínek.

Práva a povinnosti uživatele

 • Uživatel využívá službu takovým způsobem, aby ostatním uživatelům nenarušoval její užívání.
 • Uživatel nesmí přetěžovat prostředky přístupové sítě služby.
 • Uživateli je zakázáno používat jakékoliv prostředky a techniky, které by mohly sloužit k průniku do HW a SW prostředků sítě nebo zařízení ostatních uživatelů v rámci sítě či vyvíjet aktivity směřující k získání omezených prostředků sítě či získání kontroly nad těmito zařízeními.
 • Uživateli je zakázáno podobné techniky a prostředky používat k těmto účelům i na prostředky mimo službu.
 • Uživatel nesmí svým zařízením rušit zařízení ostatních uživatelů ani jiných subjektů. Uživatel služby nese plnou zodpovědnost za škody způsobené třetím stranám i poskytovateli v souvislosti s nedodržením těchto podmínek.
 • Uživatel nesmí využít službu k protiprávnímu jednání (porušování autorských práv, neoprávněné nakládání s osobními údaji, ohrožování mravnosti, podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů apod.)
 • Uživateli je doporučeno používat prostředky pro filtrování síťového provozu (firewall).
 • Uživatel platí za provoz služby smluvně dohodnutým způsobem.
 • Při nezaplacení poplatku pro dané období dojde k zastavení poskytování služby poskytovatelem až do doby opětovného zaplacení paušálního poplatku uživatelem.
 • Uživatel má právo na využívání všech prostředků sítě stejnou měrou jako ostatní uživatelé služby – s ohledem na geografické podmínky a zásah vyšší moci, které toto právo neznemožní.
 • Uživatel má právo požadovat odstranění technických problémů, které vznikají na straně poskytovatele služby a které s nimi přímo souvisí. Poskytovatel se zavazuje zjištěné poruchy, které souvisí s provozem služby odstranit během následujících dvou pracovních dnů od vzniku poruchy.

Práva a povinnosti poskytovatele

 • Poskytovatel se zavazuje, že bude provozovat službu minimálně po období 24 měsíců, pokud mu to neznemožní objektivní podmínky, např. zrušení Všeobecného oprávnění na provozování služeb v nelicencovaném pásmu 2.4 a 5 GHz, přírodní katastrofa, rušení (přeplnění kanálů volného rádiového pásma). Zabrání-li poskytovateli provozovat službu objektivní podmínky, uvedené v těchto podmínkách, nevzniká uživateli nárok na vrácení zaplacené ceny za službu, ani nárok na uplatnění náhrady škody, pokuty nebo jiné sankce.
 • Dojde-li ke zrušení poskytování služby ze strany poskytovatele z důvodů jiných, než je uvedeno výše, vznikne uživateli nárok na vrácení poměrné části ceny, zaplacené za službu. Tento nárok se vylučuje u plánovaného zrušení poskytování služby, provedeného ne dříve než 24 měsíců od zahájení poskytování služby. Termín zrušení poskytování služby musí být uveden na webové stránce služby https://www.mopos.cz/komunikace-a-bezpecnost-siti/internetove-sluzby/pripojeni-k-internetu-region-sumava/ minimálně 6 měsíců před datem ukončení poskytování služby.
 • Při nezaplacení paušálního poplatku uživatelem pro dané období má poskytovatel právo zastavit poskytování služby až do doby opětovného zaplacení měsíčního paušálního poplatku uživatelem.
 • Poskytovatel služby si vyhrazuje právo omezit ty uživatele, jejichž datový provoz ohrožuje výkonnost, stabilitu a bezpečnost sítě, a to zejména v případech, kdy by tito uživatelé využívali kapacitu přípojného bodu služby na úkor ostatních.
 • Poskytovatel bude informovat uživatele o změnách a rozvoji služby prostřednictvím webových stránek služby. Při provozu páteřní sítě a přístupových bodů se poskytovatel zavazuje respektovat platné normy a limity vydané ČTÚ pro nelicencované pásmo.

Mi-Ja Javorník
tel.: 604 246 984
email: it@mija.cz
web: www.mija.cz

Chcete se na něco zeptat? Potřebujete s něčím poradit?

Kontaktujte nás

Proč zvolit Mopos Communications?

Dlouholeté zkušenosti

Více než 30 let na českém trhu v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a systémů pro města a obce.

Kvalita na prvním místě

Kvalitní firemní zázemí tvořené specialisty s mnohaletou praxí a vyškolenými techniky.

Přidaná hodnota

Ucelená nabídka produktů a služeb. Profylaktické, servisní a revizní činnosti jako nedílná součást nabídky služeb.