Pasportizace

Pasportizací systémů obecního rozhlasu a veřejného osvětlení se rozumí evidence této součásti obecního inventáře za účelem zjištění skutečného (hlavně technického a množstevního) stavu. Povinnost pasportování jednotlivých druhů obecního majetku je obcím a městům vymezena zákonem. Nabízíme vám vytvoření pasportu na míru včetně jeho následné implementace do GIS systému.

Proč pasportovat?

  • Pasport je pro obec či město základním dokumentem pro správu, optimalizaci a rozvoj systémů jako jsou obecní rozhlasy nebo veřejné osvětlení.

  • Pasport a z něj vycházející technicko-ekonomická studie nebo audit jsou nedílnou součástí žádostí o jakékoliv dotace na tyto systémy.

  • Přehledná evidence jednotlivých bodů technické infrastruktury se všemi údaji k danému bodu na jednom místě.

Jak probíhá pasportizace?

  • Nejprve proběhne fyzická prohlídka všech součástí technické infrastruktury, kterých se pasportizace týká.

  • Zaměříme GPS souřadnice každého bodu technické infrastruktury.

  • Vytvoříme strukturovaný popis současného stavu (přehled zařízení a jejich technický stav).

  • Implementujeme pasport do geografického informačního systému (GIS) nebo ho zpracujeme a předáme v dohodnuté formě.


Elektronický pasport v rámci GIS

Implementace pasportu do geografického informačního systému (GIS)* umožňuje přidání, editaci a aktualizaci jednotlivých bodů technické infrastruktury, včetně nahrání obrazové dokumentace k jednotlivým bodům. Přístup k pasportu přes webový prohlížeč, nastavení privátní a veřejné části pasportu, zobrazení různých pasportů v překryvných vrstvách, různé mapové podklady včetně katastrálních map.

* Mopos Communications, a.s. doporučuje systém GObec, internetový mapový informační geoportál pro města a obce. Ukázku realizace pasportu provedeného společností Mopos Communications, a.s. v systému GObec naleznete zde.

  • Vybrané realizace pasportů a technicko-ekonomických studií systémů obecního rozhlasu a veřejného osvětlení