aktivní bezpečnost sítě

Seznamte se s uceleným řešením, které pokrývá veškeré potřeby rozsáhlejších organizací na zajištění monitoringu, správy IP adresního prostoru, zvýšení provozní spolehlivosti a výkonu základních provozních služeb, a v neposlední řadě bezpečnosti sítě a řízení přístupu do sítí. Koncept Aktivní bezpečnost sítě respektuje běžné fungování a zvyklosti organizací v oblasti informačních technologií při práci s daty. Zároveň předpokládá koexistenci s již implementovanými standardními bezpečnostními komponentami ochrany perimetru a klientů. Více informací naleznete v sekci Aktivní bezpečnost sítě.