Aktivní bezpečnost sítě

Analýza bezpečnosti sítě

Výstupem služby Analýza bezpečnosti sítě je podrobná zpráva o stavu analyzované sítě z provozního a bezpečnostního hlediska. Cílem analýzy je zajištění ochrany investic do síťové infrastruktury, odhalení provozních a bezpečnostních problémů a doporučení postupů pro zajištění bezchybného fungování sítě. Služba je založena na monitorování sítě na bázi datových toků a behaviorální analýze, což umožňuje odhalit anomálie a bezpečnostní rizika, navrhnout optimální rozložení síťových kapacit, určit kritická místa sítě, detekovat vnitřní i vnější útoky a určit, které služby a kteří uživatelé nejvíce síť vytěžují.

Služba Analýza bezpečnosti sítě spočívá v nasazení síťové sondy s odpovídajícím výkonem a počtem monitorovacích portů (přizpůsobení velikosti analyzované sítě) a systému Flowmon ADS pro analýzu provozu v síti, odhalování nežádoucích stavů, provozních problémů a anomálií. Služba využívá NetFlow data generovaná síťovou sondou nebo hardwarovým prvkem sítě zákazníka. Sondu doporučujeme zapojit do sítě minimálně po dobu 4 týdnů. Po ukončení monitorovacího období jsou veškerá data vyhodnocena pomocí metody behaviorální analýzy a výsledky jsou zpracovány do přehledného reportu shrnujícího strukturu provozu a jeho rozložení v čase, anomálie a bezpečnostní rizika a závěrečná doporučení. Sonda neukládá žádná uživatelská data ani obsah přenášených zpráv, pouze provozní a lokalizační informace.

Popis služby

 • Profesionální služba měření síťového provozu.

 • Zaměřeno na bezpečnost a konfigurační problémy.

 • Zahrnuje analýzu výkonnosti a síťových kapacit.

 • Použití nejmodernějších metod a nástrojů.

 • Analýza prováděna za využití Flowmon sond.

 • Výstupem služby je dokument s detailní analýzou.

 • Součástí služby je zápůjčka zařízení pro vyzkoušení.

 • Přináší kompletní pohled na síťový provoz a jeho strukturu, což jsou kritické informace pro každého správce sítě, ředitele nebo manažera IT.

Hlavní přínosy

 • Získání detailního přehledu o struktuře provozu v datové síti a tzv. top uživatelích.

 • Získání podkladů pro optimalizaci sítě a úsporu nákladů.

 • Kontrola dodržování bezpečnostních směrnic a předpisů.

 • Odhalení špatných konfigurací sítě a síťových zařízení.

 • Odhalení útoků a nežádoucích aplikací.

 • Odhalení infikovaných zařízení v síti.

 • Odhalení používání nežádoucího software.

 • Validace funkčnosti stávajících systémů pro řešení bezpečnosti sítě.

 • Možnost zaměřit analýzu na konkrétní problémy v síti.

Chcete se na něco zeptat? Potřebujete s něčím poradit?

Proč zvolit Mopos Communications?

Dlouholeté zkušenosti

Více než 30 let na českém trhu v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a systémů pro města a obce.

Kvalita na prvním místě

Kvalitní firemní zázemí tvořené specialisty s mnohaletou praxí a vyškolenými techniky.

Přidaná hodnota

Ucelená nabídka produktů a služeb. Profylaktické, servisní a revizní činnosti jako nedílná součást nabídky služeb.