Aktivní bezpečnost sítě

Data Retention

Pojem Data Retention označuje ukládání provozních a lokalizačních údajů u poskytovatelů telekomunikačních služeb, převážně pro účely vyšetřování trestné činnosti. Ukládají se plošně informace o uskutečněné komunikaci, ovšem bez znalosti jejího obsahu. Data uchovávají poskytovatelé (telekomunikační společnosti, ISP) a se souhlasem soudu si je mohou vyžádat orgány činné v trestním řízení, Policie ČR, ČNB, BIS a Vojenské zpravodajství.

Požadavky na sběr provozních a lokalizačních údajů (Data Retention) poskytovatelů připojení k Internetu (ISP) vycházely ze směrnice EU 2006/24/EC. Tato směrnice byla reflektována ve většině členských států do místní legislativy, přičemž v ČR se jedná o zákon o elektronických komunikacích 127/2005 Sb. a aktuální prováděcí vyhlášku. Rozhodnutím Ústavního soudu ČR byla povinnost sběru provozních a lokalizačních údajů dne 12.4.2011 zrušena. Avšak 18.7.2012 byla přijata novela 273/2012 Sb. s účinností od 1.10.2012, která tuto povinnost znovu zavádí. V současné době mají tedy všichni poskytovatelé připojení k Internetu (ISP) v ČR povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje.

Data Retention systém je škálovatelné řešení a nabízí flexibilní architekturu zahrnující inteligentní sondy pro export údajů a kolektory pro uložení a prezentaci dat. Sondy monitorují síťový provoz a požadované údaje exportují prostřednictvím technologie NetFlow k uložení na kolektor, který slouží pro centrální ukládání dat z libovolného počtu sond. Na základě žádosti pak kolektor poskytuje údaje v podobě a formátu vyžadovaném legislativou. Systém nabízený společností Mopos Communications, a.s. odpovídá aktuální platné legislativě, přičemž naplňuje § 2 odst. 3 písm. a) a f) aktuální prováděcí vyhlášky 357/2012 Sb.

Chcete se na něco zeptat? Potřebujete s něčím poradit?

Proč zvolit Mopos Communications?

Dlouholeté zkušenosti

Více než 30 let na českém trhu v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a systémů pro města a obce.

Kvalita na prvním místě

Kvalitní firemní zázemí tvořené specialisty s mnohaletou praxí a vyškolenými techniky.

Přidaná hodnota

Ucelená nabídka produktů a služeb. Profylaktické, servisní a revizní činnosti jako nedílná součást nabídky služeb.