Aktivní bezpečnost sítě

Logmanager

Logmanager (SEM/SIEM) je navržen k řešení správy a analýzy logů v oblasti informačních technologií a kybernetické bezpečnosti. Správa logů zahrnuje sběr, ukládání a analýzu logovacích dat generovaných různými systémy, aplikacemi a zařízeními v IT prostředí organizace. Tyto logy obsahují cenné informace o aktivitách a událostech, které probíhají v infrastruktuře, což je nezbytné pro bezpečnost, soulad, řešení problémů a provozní poznatky. Poskytuje prostředky pro shromažďování logovacích dat z různých zdrojů, ukládání dat ve strukturovaném a vyhledatelném formátu a provádění analýzy v reálném čase k detekci anomálií, bezpečnostních incidentů a provozních problémů.

Hlavní přínosy řešení

Chcete se na něco zeptat? Potřebujete s něčím poradit?

Proč zvolit Mopos Communications?

Dlouholeté zkušenosti

Více než 30 let na českém trhu v oblasti elektronických systémů, komunikačních technologií a systémů pro města a obce.

Kvalita na prvním místě

Kvalitní firemní zázemí tvořené specialisty s mnohaletou praxí a vyškolenými techniky.

Přidaná hodnota

Ucelená nabídka produktů a služeb. Profylaktické, servisní a revizní činnosti jako nedílná součást nabídky služeb.