Dopřejte si ten KOMFORT

10.08.2014

Máte v obci funkční systém drátového (100V) obecního rozhlasu? Chybí vám prostředky na pořízení nového? S řešením KOMFORT 100V-H získáte výhody ovládání ústředny přes počítač při zachování stávajícího systému obecního rozhlasu. Navíc za zlomek ceny nového obecního rozhlasu.
Více informací