S platností od 1.1.2021 se mění Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací. Podmínky jsou dostupné v sekci Ke stažení. Změna odráží požadavky na definice uváděných rychlostí připojení k síti internet a popis vlivu odchylek na výkon práv spotřebitelů ve smluvních dokumentech společnosti Mopos Communications, a.s. dle všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-S/1/08.2020-9. Současně tímto účastníkům doposud uzavřených smluv sdělujeme, že vzhledem k tomu, že ke změně došlo na základě změny právní úpravy, vyvolané Opatřením obecné povahy – Všeobecným oprávněním Českého telekomunikačního úřadu č. VO-S/1/08.2020-9, ze dne 18. srpna 2020, dle § 63 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb, o elektronických komunikacích, jako účastník smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací tuto smlouvu z důvodů těchto změn smluvní dokumentace nemáte právo ukončit odstoupením od smlouvy.