O společnosti

Úvodní stránka/O společnosti/Zpětný odběr elektrozařízení

Zpětný odběr elektrozařízení

Na každém elektrozařízení, na jeho obalu, v záručním listu nebo v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se směsným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru nebo oddělenému sběru tak, aby byla zajištěná jejich ekologická recyklace. Upozorňujeme, že podle zákona o odpadech se můžete zbavit použitých elektrozařízení/baterií pouze předáním zpracovatelům nebo na místo zpětného odběru. Nefunkční elektrozařízení prosím nedemontujte, ale odevzdejte jej kompletní.

Jak se zbavit bezplatně starého spotřebiče/baterií?

  • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr: www.rema.cloud/sberna-mista/
  • Prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr: www.isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • V případě baterií je i možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
  • V případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
  • V případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
  • Odevzdat v místě prodeje nebo dodávky u posledního prodejce, který má zákonem danou povinnost takový výrobek přijmout, pakliže u něho nakupujete elektrozařízení podobného typu a použití (režim tzv. kus za kus).

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Nikdy nevyhazujte použitá elektrozařízení do komunálního odpadu!